%PM, %19 %777 %2021 %17:%maj

Ekstraordinær generalforsamling

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. juni kl. 19 i mødelokale M1 i Herlufsholm Idrætscenter.

Dagsorden

 Valg af dirigent

 Valg af stemmetællere

 Oplæg til og debat i forhold til en sammenslutning af HG Badminton og NIF Badminton til én badmintonklub.

 Der stemmes om:

Sammenslutning af HG Badminton og NIF Badminton til en ny badmintonforening under ledelse af én fælles bestyrelse.

Valg til bestyrelse

Eventuelt

Begrundelse:

HG Badminton og NIF Badminton har ved flere lejligheder forsøgt et samarbejde, som af forskellige årsager ikke er blevet til en sammenlægning.

Vi har stillet et fælles hold i seneste sæson, da begge foreninger manglede spillere til netop dette hold. Vi har haft en løbende og meget positiv kommunikation gennem det meste af sæsonen med NIF Badminton.

Der er stor lighed mellem de to klubber på alle felter og ikke mindst på de formål og mål, som vi har lagt til grund for vores foreninger.

Vi har stort set lige mange medlemmer og økonomierne er også meget ens. Vi står begge med udfordringer m.h.t. trænere, nok spillere til holdturnering og også visse bestyrelsesposter.

Stort set to identiske foreninger, som ved en sammenlægning kan give bedre forhold til vores turneringsspiller med hensyn til flere at træne mod/med og bedre turneringshold. Der bliver et større udvalg af gode spillere og god mulighed for, at de gode kan blive bedre i egen klub.

Vores motionister vil have samme gode betingelser som hidtil – endog med mere fleksibilitet med hensyn til træningssteder og -tider.

Ældrebadminton er unik for HG badminton, men den vil fortsætte som hidtil, men også med mulighed for udvidelse.

Ved at lægge administrationen sammen i én klub fås en række fordele.

HG Badmintons bestyrelsen har debatteret omkring navnet Næstved-Herlufsholm Badminton, såfremt der er krav til navnet i relation til paraplyorganisationerne HG og NIF.

Bestyrelsen foreslår, at der bruges en kort form og i daglig tale: NH Badminton,
således at mailadresser bliver [funktion]@nhbadminton.dk - og således også med en hjemmeside
 www.nhbadminton.dk .


Med venlig hilsen

Bestyrelsen/HG Badminton
More in this category: « Generalforsamling