%PM, %25 %694 %2021 %15:%apr

Generalforsamling

I henhold til vedtægtens § 15 afholdes ordinær generalforsamling i Herlufsholm Badminton tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19.
Møde afholdes i Idrætscentrets mødelokale M2/M3.

Såfremt forsamlingsforbuddet forhindrer os i at møde op fysisk, påtænkes mødet afholdt virtuelt på Teams.
Nærmere retningslinjer og vejledning herom sendes i ugen forud for den 11. maj.

Dagsorden:
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.      Indkomne forslag
5.      Valg til bestyrelse
6.      Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
HG Badminton