onsdag, 27 December 2017 19:29

Generalforsamling i Herlufsholm Badminton 2018

Onsdag den 31. januar kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling i Herlufsholm Badminton, i Klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Vis din interesse for klubben ved at møde op - Vi håber at se mange af jer :-)

Mvh.

Bestyrelsen

 

Last modified on onsdag, 27 December 2017 19:33